Sirpa Pietikäinen

Logo of Meppitesti in blue and yellow

Olet eniten kuin…

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen

“Politiikka on vähän kuin siivousta. Valmista ei tule koskaan, mutta koetappa jättää tekemättä”

Sirpa on keskittynyt europarlamentaarikkona toimiessaan vauraamman, inhimillisemmän ja ekologisemman euroopan rakentamiseen. Hänen mielestään Euroopassa tarvitaan finanssisektorin tehokkaampaa valvontaa, vakavaraisuuden vaatimusta ja läpinäkyvyyttä. Euroopan tulee hänen mielestänsä myös taata kaikille ihmisoikeuksien toteutumisen, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja myös oikeuden hyviin palveluihin.

Europuolue

Suomen puolue

Sirpan mielestä..

“Sosiaalisen Euroopan vahvistaminen on välttämätöntä. Se tarkoittaa jokaiselle kunnon koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja -palveluiden, reilun työn sekä syrjimättömyyden takaamista joka jäsenmaassa EUn yhteisellä velvoitteella. Nyt tämä ei toteudu. Olemme tämän velkaa kansalaisillemme.“

Sirpa Pietikäinen

Vastaus Meppitestiin

Kurkistus kulisseihin

Sirpan omin sanoin hän on iloinen häijy, sillä hän on isänsä puolelta karjalainen ja äitinsä puolelta pohjalainen. Vapaa-ajallaan Sirpa rakastaa kulttuuria ja luontoa. Hän on myös todella eläinrakas ja toteaakin, että se mitä pidämme syvimpänä inhimillisyytenä onkin yhteistä eläinten kanssa. Hänellä itsellään onkin kolme kissaa, joiden persoonallisuuksia ja notkeutta hän ihailee. Kissojen lisäksi hänen perheeseensä kuuluvat avomies ja äiti, joiden kanssa Sirpa tykkää viettää vapaa-aikaansa heidän valtavan kokoisessa puutarhassaan.

Mitä Sirpa on vastannut meppitestiin?

“Aristoteles voisi yhtä hyvin olla valintani, koska arvot ja ajattelu täytyy olla kohdallaan. Leanardo vie kuitenkin voiton koska vain uusien ideoiden kautta voimme ratkaista ympäristöongelmamme ja tehdä maailmasta kaikille paremman

Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko 2008 –  

Mitä Sirpa on tehnyt Euroopan parlamentissa?

Sirpa on toiminut parlamentaarikkona jo vuodesta 2008 lähtien. Parlamentissa hän toimii jäsenenä useammassa valiokunnassa, minkä lisäksi hän on myös toiminut esittelijänä kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä.

  • Varsinainen jäsen talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON:ssa
  • Varajäsen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta sekä Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM:ssä
  • Ryhmän jäsenenä suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavassa valtuuskunnassa ja varajäsenenä valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jaa tuloksesi SoMessa!