Mirja Vehkaperä

Logo of Meppitesti in blue and yellow

Olet eniten kuin…

Mirja Vehkaperä

Mirja Vehkaperä

“Eurooppa olemme me yhdessä.”

Parlamentissa Mirja kuuluu Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään ja hän pyrkii edistämään kotiseutunsa arvokkaita luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä sekä kotimaista ruoantuotantoa ja sen tärkeyttä. Hän pitää myös tärkeänä EU:ssa hyvin toimivaa sisämarkkinaa, jossa suomalaiset yritykset pääsevät hyödyntämään Euroopan markkinoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Europuolue

Suomen puolue

Mirjan mielestä kestävyysvajetta voisi torjua…

”Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, kannustavaa veropolitiikkaa, työelämän joustoja perheiden tarpeiden tyydyttämiseen ja iloista suhtautumista lapsiperheiden asioihin”.

Mirja Vehkaperä

Vastaus Meppitestiin

Kurkistus kulisseihin

Mirja on viettänyt lapsuutensa Pohjois-Pohjanmaalla, Haukiputaalla, meren äärellä kalastajasuvussa. Sen takia hän mainitsee pitävänsä uimisesta ja veneilystä. Vapaa-aikaansa hän tykkää viettää perheensä kanssa. Perheen kanssa yhdessä vietetystä ajasta hän mainitsee saamansa myös potkua työtehtäviin. Mieluisana urheiluharrastuksena hän mainitsee lumilautailun, sillä siinä on vauhtia ja vaihtelua. Lisäksi meppitestissä hän mainitsee pitävänsä talvesta ja hiihtävänsä mieluiten. Mirjalla on europarlamentaarikkona olon lisäksi kokemusta myös muunlaisesta poliittisesta vaikuttamisesta, sillä hän on myös toiminut Oulun kaupunginvaltuuston jäsenenä sekä kansanedustajana.

Mitä Mirja on vastannut meppitestiin?

”Mun elementti on vesi. Olen viettänyt lapsuuteni meren äärellä kalastajasuvussa. Tykkään uida ja veneillä. Kala on hyvää myös syötynä”.

Mirja Vehkaperä

Europarlamentaarikko 2018 

Mitä Mirja on tehnyt Euroopan parlamentissa?

Mirja on toiminut parlamentaarikkona vuodesta 2018 lähtien. Parlamentissa Mirja pyrkii varmistamaan, että pohjoiset liikenneyhteydet toimivat ja että Suomi saa lisää rahoitusta alueelliseen kehittämiseen.

  • Varsinainen jäsen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVI:ssä
  • Varajäsen budjettivaliokunta BUDG:issa.
  • Suhteista Valko-Venäjään ja Intiaan vastaavan valtuuskunnan jäsen.

Jaa tuloksesi SoMessa!