Elsi Katainen

Logo of Meppitesti in blue and yellow

Olet eniten kuin…

Elsi Katainen

Elsi Katainen

“Suomen poikkeusolosuhteet vaativat puolustamista EU-areenoilla”.

Elsi kuuluu parlamentissa Euroopan liberaalien ja demokraattien liito ALDE:een. Parlamentissa hän vaikuttaa maatalouden, aluekehityksen sekä kansainvälisen kaupan asioihin. Hänen mielestään kullakin näistä asioista on suorat vaikutuksensa kaikkien Euroopan reunalla elävien suomalaisten arkeen ja elämään.

Europuolue

Suomen puolue

Elsin mielestä Eurooppa on moniääninen…

“Eikä sitä voi yhdellä tai muutamalla vahvalla johtajalla suitsia. Jäsenmaat tarvitsevat riittävästi omaa toimivaltaa, mutta globaaleissa kysymyksissä kuten ilmastontorjunnassa ja pakolaispolitiikassa on löydettävä yhteiset eurooppalaiset ja globaalit ratkaisut“.

Elsi Katainen

Vastaus Meppitestiin

Kurkistus kulisseihin

Elsi Katainen meppitesti 2

Elsin sukujuurissa on sekä pohjalaista että karjalaista, sillä hänen isänsä tie on kulkenut evakkona Soanlahdelta Haapajärvelle, Pohjois-Pohjanmaalle, jossa myös Elsi on syntynyt.                                                                                      Nykyisin Elsi asuu maatilayrittäjä-miehensä kanssa Pohjois-Savossa, Pielavedellä. Elsi viihtyy työpaikallansa, kun hommat luistavat. Hänen omin sanoin, hän on todella innostunut mepin työstään ja monesti myös ihmetellyt sitä, että työn haasteellisuudesta huolimatta töissä on kivaa. Työssä viihtymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi hän nimeää mielenkiintoiset aihealueet sekä loistavan työtiimin. Kun Elsi ei ole töissä, viihtyy hän myös olla kotona.

Mitä Elsi on vastannut meppitestiin?

Meppitestissä samaistuisin eniten Coco Chaneliin, sillä hän on legendaarinen, tyylikäs ja rohkea nainen, joka on jättänyt jälkensä maailmaan

Elsi Katainen

Europarlamentaarikko 2018 – 

Mitä Elsi on tehnyt Euroopan parlamentissa?

Elsi on toiminut parlamentaarikkona vuodesta 2018 lähtien. Hänen mielestänsä parlamentissa on tärkeää vaalia ja edistää eurooppalaista yhteistyötä, ja hänen mielestänsä myös Suomen etu vaatii vahvaa edunvalvontaa EU:n sisällä.

  • Varsinainen jäsen kansainvälisen kaupan valiokunta INTA:ssa
  • Varajäsen aluekehitysvaliokunta REGI:ssä ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta AGRI:ssa.
  • Ryhmän jäsenenä suhteista Yhdysvaltoihin vastaavassa valtuuskunnassa.

Jaa tuloksesi SoMessa!